Huisregels

Huisregels:

Voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony’s. Ten behoeve van veiligheid én paardrijplezier voor ons allen, kent onze manege een aantal huisregels. Wij rekenen hierbij op uw medewerking.

Voor iedereen geldt:

 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.
 • Niet rennen en schreeuwen op stal.
 • Er mag in de stallen en te paard niet gerookt worden.
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik worden opgeruimd.

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien:

 • De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
 • Absolute beginners volgen minimaal twee longe- of privélessen.

Voor iedere ruiter geldt:

 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
 • In de grote rijhal en in de springtuin mag er niet gelongeerd worden.

Er mag alleen gelongeerd worden in de kleine rijhal als er géén wedstrijden zijn en geen 2 lessen worden gehouden in de grote rijhal.

In de kleine rijhal mogen paarden/pony’s niet losgegooid worden

 • Het hindernismateriaal dat in de springtuin staat, kan voor een deel afgevlagd zijn. De afgevlagde hindernissen mogen niet gesprongen worden. Nadat u gebruik heeft gemaakt van de andere hindernissen, dienen deze weer op de lepel teruggebracht te worden.

Deze regel geldt uiteraard ook voor de springlessen.

 • Tijdens manegelessen is dragen van een veiligheidscap verplicht.
 • Zaterdag en zondag na 17.30 uur is de rijhal gesloten en op andere dagen is de sluitingstijd van de rijhal 23.00 uur.
 • Toegebrachte schade en vernielingen dienen vergoed te worden aan de eigenaar of aan de Manege Zilfia’s Hoeve B.V.
 • Het pensiongeld voor paard /pony dient vóór de 10de van de maand betaald te zijn, anders worden er extra kosten berekend.
 • U bent te gast op het terrein van Manege Zilfia’s Hoeve en wordt vriendelijk verzocht dit terrein zo schoon mogelijk te houden.
 • Honden dienen buiten aangelijnd te blijven en in de foyer zijn honden NIET toegestaan.

Rijbaanregels voor ruiters
Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u één of meer regels niet? Uw instructeur of overige personeelsleden geven u graag een toelichting.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband te dragen.
 • Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen óf stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.
 • Als er gesprongen wordt in de rijbaan, dienen de overige ruiters te stappen op de hoefslag.
 • Op- en afstijgen op de AC-lijn.
 • Niet stappen of halthouden op de hoefslag.
 • De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft altijd de hoefslag (dus rechts houden).
 • Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.