Huisregels

Huisregels

Ten behoeve van veilig, verantwoord en plezierig paardrijden voor ons allen kent het ruitersportcentrum een aantal huisregels voor onze accommodatie. Wij rekenen op uw medewerking.

–>
 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
 • Tijdens lessen en wanneer anderszins ruiters/menners rijden, dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen.
 • Behoudens de ruiters en de instructeurs die aan de lessen deelnemen, mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
 • Er mag in en om de stallen, de stalgangen,  en te paard niet worden gerookt.
 • Alcoholgebruik vlak voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.
 • Aanwijzingen van de ondernemer en van door de ondernemer aangewezen beheerders dienen door iedereen te worden opgevolgd.
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen, weet waar ze spelen, en draag er zorg voor dat ze zich niet in gevaarlijke situaties bevinden, zoals op de kuilbalen en strobalen. Dit is levensgevaarlijk!
 • Schade en vernielingen, toegebracht  door u of uw paard/pony, dienen vergoed te worden aan de eigenaar of aan de Manege Zilfia’s Hoeve B.V.
 • U bent te gast op het terrein van de Manege Zilfia’s Hoeve BV en wordt verplicht dit terrein zo schoon mogelijk te houden.
 • Wees u bewust dat u handelt en wandelt tussen levende haven. Dieren kunnen onverwacht gedrag vertonen, dus breng uzelf en anderen en het dier niet in gevaar.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade/ongevallen en eventuele andere calamiteiten. U verblijft op onze terreinen op eigen risico.
 • Voor u en onze veiligheid worden ons terrein binnen en buiten bewaakt d.m.v. video camera’s.

Openingstijden stallen en rij/longeer gedeeltes

 • Maandag:       08:00 – 22:15
  Dinsdag:         08:00 – 22:15
  Woensdag:     08:00 – 21:00 
  Donderdag:     08:00 – 22:15
  Vrijdag:           08:00 – 22:15
  Zaterdag:        08:00 – 19:30
  Zondag           08:00 – 19:30
 • Met evenementen zijn er andere openingstijden, maar dat wordt gecommuniceerd.
 • Aub ook aan verzorgers doorgeven.
 • Moet je een keer vroeg weg, of kom je laat thuis van wedstrijd, geen probleem dan kun je dat doorgeven en krijg je een kastje voor het hek.

Algemene regels in en rondom de manege

 • Mest in de binnen en buitenrijbanen, gangpaden op de buitenbestrating en rondom het bedrijf wordt door uzelf opgeruimd.
 • Vuilnis in de afvalbakken
 • Bent u de laatste op stal; doe alle lampen dan uit.
 • Tijdens het rijden worden de algemene rijbaanregels in acht genomen
 • Bij het paardrijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN-1384 teken te dragen.
 • Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan.
 • Schelden is niet toegestaan, worden er ziektes als scheldwoorden genoemd krijgt men 1 officiële waarschuwing, daarna wordt men verzocht een andere stal te zoeken.
 • Roddelen en negatief kletsen over andere pensiongasten is hier verboden. Er wordt niet gestookt en men laat hier iedereen in zijn waarde. Gebeurd dit niet dan heeft Zilfias Hoeve ook hier het recht u te verzoeken te verhuizen naar een andere stal.
 • De stallen dienen rustig te blijven, geen geren, geschreeuw of onrustig gedrag vertonen

Pension

 • Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachementen e.d. mogen niet in de gangen staan/hangen.
 • Paarden mogen niet in de gangen of wasplaatsen worden gepoetst/ opgezadeld.
 • Paarden staan niet los op de poetsplaats of gangen. Zet uw paard/pony vast op de poetsplaats.
 • Poetsplaatsen schoon houden
 • Op dinsdagmorgen wordt er tussen 08.00 uur en 10.30 uur gemest, gelieve uw paard voor of na het mesten uit de stal te halen.
 • Het is niet toegestaan om in de gangpaden, de grote binnen en buiten baan of om de washokken rond te stappen/ uitstappen met paarden en pony’s. 
 • Het uitmesten van de stallen is toegestaan, wij strooien zelf uw paard op.
 • Uw stal is geen eigendom van u. Het blijft mogelijk dat uw paard verplaatst wordt naar een andere stal, indien wij dit nodig achten. Wij houden dus ten alle tijden het recht om uw paard/pony te verplaatsen.
 • Opzegtermijn voor het beëindigen van deze overeenkomst is 1 maand, uw opzegging dient voor de eerste van de maand bij ons bekend te zijn.
 • Het is de stalhouder toegestaan met onmiddellijke ingang het pension te beëindigen indien hier een geldige reden voor is:
 • indien de klant ten aanzien van de betaling van het stalgeld in verzuim is;
 • indien de klant, ondanks voorafgaande waarschuwing door de stalhouder, onze regels niet opvolgt.
 • Indien men andere niet in hem of haar waarde laat.
 • Bij uw pensionstal zit 1 kast inbegrepen. Het is niet toegestaan zonder overleg met Vivian een extra kast in gebruik te nemen of te verplaatsen van kast.
 • Klachten of opmerkingen gelieve rechtstreeks te melden aan Vivian van der Maat – 06-10733873
 • Stelen is ten strengste verboden! Hier vallen ook kuilgras en stro onder. Als u dit nodig heeft kunt u dit vragen.
 • Blijf van andermans eigendommen af.

Rijhallen

 • Er mag privéles gegeven worden in de grote rijhal, bij voorkeur met oortjes voor de rust. Instructeurs die op stal staan hebben voorrang op instructie van buiten af.
 • Er mag gelongeerd worden in de kleine rijhal. Rijden gaat voor longeren, longeren voor losgooien.
 • In de kleine rijhal mogen paarden /pony’s worden losgegooid als de weersomstandigheden het niet toelaten dit buiten te doen. Of als het voor het rijden noodzakelijk is.
 • Ten alle tijden je mest opruimen en er niet doorheen rijden.

Buiten

 • Er mag alleen worden gelongeerd in de daarvoor bestemde longeercirkel
 • Losgooien in de longeercirkel is niet toegestaan.
 • Hindernissen na gebruik weer terugzetten zoals ze stonden, het is geen speelgoed voor kinderen of shetlanders. Opgebouwde lijntjes mogen niet zomaar worden veranderd / afgebroken. Geen balken op de grond laten liggen.

Paddockservice

Gebruik van de door ons aangeboden paddock service is geheel op eigen risico. Zilfia’s Hoeve is niet aansprakelijk voor schade aan uw paard of pony. Mocht er iets gebeuren dan wordt dit aan u gemeld en overleggen we samen de verdere stappen.

Landjes

 • Landjes kunt u huren als u dat wilt. Deze huurt u voor een heel zomer seizoen. Na het zomer seizoen vervalt het recht op het landje. Wij streven ernaar om in het nieuwe seizoen u hetzelfde landje te geven, maar Zilfia’s Hoeve behoudt het recht om te schuiven van landjes om wat voor reden dan ook. Mocht u tussentijds uw pension opzeggen dan vervalt op dat moment ook het recht op het landje. Huur van het landje wordt tussentijds niet terug betaald.
 • De privé landjes weer afsluiten als je paard of pony eruit is, niet de draden op het pad laten liggen. De weilandjes mogen niet worden besproeid met water.
 • De huur van uw landje dient voordat uw paard daar op gaat te worden afgerekend. Anders vervalt het recht van het landje.

>Trailers/ vrachtwagens

Trailers parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats, dus niet daarbuiten. Probeer zoveel mogelijk op de plek te blijven en niet teveel te wisselen van plaats. Kosten trailer € 15,- per maand vrachtwagens € 24,- per maand.

Betreden terrein en parkeren

 • Rijd rustig op het terrein
 • Houd deuren en toegangen/ doorgangen vrij. Dat betekent dat de doorgang naar de achterparkeerplaats vrij toegankelijk moet blijven, zodat er een trailer of vrachtwagen door kan.


Deze reglementen zijn opgesteld voor uw en onze veiligheid.
Wij verzoek iedereen hier zich aan te houden.

Manege Zilfia’s Hoeve BV